ร่วมเรียนรู้สัมมนาเชิงวิชาการด้านการสร้างแบรนด์เพื่อพัฒนาธุรกิจ หัวข้อ : Brand Key Driver 2019 “Why Super Fans”

 • Date :22.01.2019
 • Time :13.00 - 16.00
 • Location :Bliston Suwan Park View Hotel & Serviced Residence

Baramizi Branding Academy สถาบันการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าแบรนด์ เชิญร่วมเรียนรู้สัมมนาเชิงวิชาการด้านการสร้างแบรนด์เพื่อพัฒนาธุรกิจ หัวข้อ :

Brand Key Driver 2019 “Why Super Fans”

เพราะการเปลี่ยนแปลงกำลังก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็ว นักสร้างแบรนด์จึงต้องพร้อมที่จะปรับวางกลยุทธ์ให้แข็งแรง บารามีซี่ กรุ๊ป ในฐานะที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ จึงพร้อมย่อยข้อมูลเพื่อให้สามารถปรับใช้เชิงพัฒนาแบรนด์และธุรกิจ การตลาดและการขาย รวมถึงงบประมาณให้ประสิทธิภาพสูงสุดได้จริง

————————————————————————-

เนื้อหา :

A : Key Impact
กุญแจสำคัญด้านผลกระทบที่มีผลต่อการพัฒนาแบรนด์ ปี 2019 – 20
ปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาแบรนด์ที่จะมีผลต่อผู้บริโภคในเร็ววันนี้

B : Key Factor
องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างแบรนด์ปี  2019 – 20
ที่จะเปลี่ยนไปและจะกลายเป็นความสามารถหลักองค์กร
ที่ชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจยุคใหม่

 1. ทำไมต้อง “Super Fans” : จาก Loyalty สู่การเป็น Super Fans ได้อย่างไร พร้อม Case Study จากแบรนด์ที่สร้าง Super Fans ได้อย่างแข็งแรง
 2. นิยามของ “Super Fans” คืออะไร
 3. “Super Fans” สร้างอย่างไร : หลักสูตรที่พร้อมเปิดทุกผลวิจัยเพื่อการสร้าง Super Fans
 4. “Internal Branding” ถ้าคนของคุณยังไม่เป็น Super Fans แล้วใครจะเป็น !

C : Key Index
ตัวชี้วัดที่สำคัญในการสร้างแบรนด์ ปี 2019 – 20
“Super Fans Index” เราจะวัดผลอย่างไร ? รู้จักตัวชี้วัดใหม่ SPI คืออะไร
ทำไมเจ้าของแบรนด์ ผู้บริหารธุรกิจต้องรู้ ! ก่อนต่อสู้ในสงครามสร้างแบรนด์

————————————————————————-

สิ่งที่คุณจะได้รับ :

 1. Key Driven Mini book
 2. Digital file : Case study

เหมาะกับใคร :

 1. เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้เป็นสินทรัพย์
 2. ผู้บริหารแบรนด์ที่ต้องการพัฒนาแบรนด์ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน
 3. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
 4. ฝ่ายออกแบบ

————————————————————————-

สำหรับองค์กร / แบรนด์ใดสนใจ สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ !!

*หมายเหตุ :
ทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการเข้าร่วมงาน และแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน หลังจากได้รับข้อมูลลงทะเบียน

Course speakers

CEO & Brand Consult Baramizi Co.,Ltdจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ

อาจารย์ประจำ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์