Baramizi Branding Academy : หลักสูตร การสร้างแบรนด์ด้วยทฤษฎีต้นไม้ (Basic 1-2 เพิ่มยอดขายด้วยพลังการออกแบบ)

Baramizi Branding Academy

หลักสูตร : การสร้างแบรนด์ด้วยทฤษฎีต้นไม้

Code : Basic 1-2
ระดับความยาก – ง่าย : พื้นฐาน

เหมาะสำหรับ :
1. ผู้ที่สนใจทั่วไป
2.ธุรกิจที่เริ่มต้นในระยะ 1-5 ปี
3.ธุรกิจที่มียอดขาย 1-30 mb

ระยะเวลา : จำนวน 1 วันเต็ม (วันละ 6 ชม.)
วันที่ : 13 ก.ย. 2562
เวลา : 10.00-17.00 น.

สิ่งที่ท่านจะได้รับ : การลงมือสร้างแบรนด์ด้วยการออกแบบแบรนด์เพื่อสร้างความแตกต่างและการสร้างจุดดึงดูดพิเศษของแบรนด์ให้โดนใจดึงดูดลูกค้า พร้อมกรณีศึกษาตัวอย่างที่น่าสนใจ

Course Outline :
1. การต่อยอดกลยุทธ์สู่การออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์
2. การออกแบบ Brand Identity คืออะไร ? สำคัญอย่างไร ?
3. การตั้งชื่อแบรนด์
4. การใช้สี และ ตัวอักษร
5. หลักจิตวิทยาสี
6. Brand Experience Design คืออะไร ? ทำไมแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จจึงต้องทำ
7. การออกแบบประสบการณ์แบรนด์ด้านการสื่อสารแบรนด์
8. การออกแบบประสบการณ์แบรนด์ด้านบรรยากาศ ณ จุดขาย

Course speakers

CEO & Brand Consult Baramizi Co.,Ltdจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ