Branding

Wisdom Drive Future

คลังกรณีศึกษา และองค์ความรู้ต่างๆ ด้านแบรนด์และธุรกิจ การสร้างแบรนด์และธุรกิจ ให้เข็มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น สิ่งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนได้ คือความรู้ในด้านต่าง ๆ หนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ คือ การศึกษากรณีศึกษา (Case Study) ทั้งกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ และล้มเหลว และการศึกษาองค์ความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์และธุรกิจที่ทางบารามีซี่ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี การศึกษานี้จะเป็นแนวทางที่ทำให้แบรนด์นั้น ๆ มีการคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น และจะนำพาแบรนด์และธุรกิจไปสู่อนาคต สู่เศรษฐิจยุคใหม่ต่อไป

“เรียนเคสเพื่อรู้เคล็ดสู่การสร้างธุรกิจบนองค์ความรู้ยุคใหม่”

Branding

Brand Transformation คืออะไร ? และทำไมต้อง Transform และ Brand Transformation เกิดขึ้นเพราะอะไร ?

การทรานส์ฟอร์มแบรนด์หรือการเปลี่ยนถ่ายยุคสมัยของธุรกิจ ในยุคสมัยนี้นั้นมีที่มา จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายปัจจัยที่มาพร้อมๆกัน ซึ่งและ Key...

Read more
Branding

ธุรกิจยุค 4.0 ควรมีแบรนด์มากหรือน้อยดีกว่ากัน ?

คำถามนี้เหมือนจะตอบง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับ จากที่ผมไปบรรยายมาหลากหลายที่ พบว่าผู้ประกอบการจำนวนมาก ชอบขยายแบรนด์ไปเรื่อยๆเมื่อขยายธุรกิจ เราม...

Read more
Branding

“แรงดึงดูดพิเศษ” หัวใจการสร้างแบรนด์ธุรกิจ Start Up

การทรานส์ฟอร์มแบรนด์หรือการเปลี่ยนถ่ายยุคสมัยของธุรกิจ ในยุคสมัยนี้นั้นมีที่มา จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายปัจจัยที่มาพร้อมๆกัน ซึ่งและ Key...

Read more