Ava

  • Date :09.06.2018

Innovative Investment by artificial intelligence

โลโก้ได้แรงบนดาลใจจาดตัวอักษร A V A ที่ทับซ้อนกัน เหมือนเส้นกราฟที่กำลังพุ่งขึ้น สัดส่วนของโลโก้ออกแบบจาก การคำนวณค่า Fibonacci และ สัดส่วนของ Golden  Ratio สีม่วงสื่อถึง Innovative and Luxury Brand Graphic Identity ต้องการให้ดูมีความสง่างาม และน่าเชื่อถือและใช้ Key Visual ที่สื่อถึง ความเป็น Intelligent  Advisor ที่เป็นคู่คิดเสมือนเป็นเลขาส่วนตัวของนักลงทุน ที่มีความชาญฉลาด รวดเร็ว แม่นยำ เพื่อให้นักลงทุนสามารถใช้ชีวิตและทำการลงทุนที่ไหนก็ เวลาใดก็ได้