เจาะลึกเฉพาะข้อมูลเทรนด์ Gastronomy Tourism การท่องเที่ยวสายกิน


ข้อมูลเฉพาะเทรนด์ Gastronomy Tourism การท่องเที่ยวสายกิน 

เนื้อหาในเล่ม Gastronomy Tourism  ประกอบไปด้วย
✅ Mega Trends
✅ Case Study of Gastronomy Tourism
✅ Local Movements