FUTURE FOOD BUSINESS TREND 2021-22 ชุดข้อมูลเทรนด์ด้านอาหารแห่งอนาคต สำหรับภาคธุรกิจ ประจำปี 2021-22

       คงไม่มีใครปฏิเสธว่า เรื่องกินคือเรื่องใหญ่ในชีวิตของคนเรา ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน ยังไงคนเราก็ยังต้องกิน ข้อมูลจาก BUSINESS WIRE ระบุว่าตัวเลขตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในปี 2020 มีมูลค่ากว่า 6 ล้านล้าน ดอลล่าสหรัฐ ในมุมของภาคธุรกิจ “เรื่องกิน” จึงเป็นโอกาสขนาดใหญ่ที่เราไม่ควรมองข้าม

       แต่ถึงแม้เรายังต้องกินไม่เปลี่ยน แต่สิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปคือรูปแบบและวิธีการกิน เราเริ่มต้นจากคำถามที่ว่า อีก 10 ปีข้างหน้า เราจะกินอะไร และกินกันอย่างไร? นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำชุดข้อมูล FUTURE FOOD BUSINESS TREND 2021-22 เทรนด์ด้านอาหารแห่งอนาคต สำหรับภาคธุรกิจ ประจำปี 2021-22 ที่จะทำให้คุณเข้าใจข้อมูลเทรนด์เชิงลึก รู้ถึงศักยภาพในการเติบโตของแต่ะอุตสาหกรรมย่อย เห็นโอกาสด้วยกรณีศึกษาธุรกิจมากมาย เข้าใจการต่อยอดด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ๆ และเอาชนะคู่แข่งด้วยข้อมูลวิจัยลูกค้าคนไทย เพื่อนำไปใช้พัฒนาธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

1. Introduction : เปิดมุมมองเพื่อมองเห็นโอกาสในภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

รับชมเทรนด์อาหารแห่งอนาคตทั้ง 9 เทรนด์ : คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนยวิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต บารามีซี่ แล็บ เล่าเรื่อง เทรนด์อาหารแห่งอนาคต ในรายการอายุน้อยร้อยล้าน

2. Case Study : กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต 100 ตัวอย่าง ที่น่าสนใจ คัดเลือกมาจากทั่วโลก

ตัวอย่าง

3. Local Movement : ข้อมูลวิจัยแนวโน้มการตอบรับเทรนด์ด้านอาหารแห่งอนาคตของลูกค้าคนไทย พร้อมข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะของลูกค้าเพื่อนําไปใช้พัฒนาธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนการตลาด

ตัวอย่าง

4. Food Market Analysis : ข้อมูลสถานการณ์ตลาดของอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งตลาดหลักและตลาดย่อย (Sub Market) ข้อมูลขนาดตลาด (Market Size) ข้อมูลการเติบโตของตลาด (Market Growth) ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เช่น
Plant Based Foods, Healthy Foods, Mental Wellness Food ขนาดตลาดและการเติบโต เป็นอย่างไร?

5. Business Opportunity for Future Foods : นําเสนอโอกาสในการพัฒนาธุรกิจในแต่ละเทรนด์ที่รวบยอดข้อมูล
จากข้อมูลตลาดในระดับ Global ข้อมูล ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทย

บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับด้าน “อาหาร” ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น

– ธุรกิจผู้ผลิตอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เครื่องปรุง วัตถุดิบ
– ธุรกิจด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์
– ธุรกิจด้านการแปรรูปอาหาร
– ธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร จัดเลี้ยง โรงแรม ฟู้ดเดลิเวอรี
– ธุรกิจการจัดจำหน่าย ค้าส่ง และค้าปลีก

ซึ่งคุณอาจจะเคยเจอสถานการณ์เช่นนี้

– ข้อมูลเทรนด์เป็นของต่างประเทศรู้สึกไม่เชื่อมั่นว่าจะสอดคล้องกับความต้องการของคนไทย

– โอกาสมีเยอะมากมายจนเลือกไม่ถูกว่าควรเลือกคว้าโอกาสไหน?

– ข้อมูลเทรนด์ที่ค้นหาและรวบรวม มีจำนวนเยอะมากไม่รู้จะจัดระเบียบและนำมาใช้อย่างไรดี

– ข้อมูลเทรนด์กลางๆ ไม่สามารถดึงมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

จุดประกายไอเดียด้วยแนวทางของเทรนด์ที่แตกต่างกันทั้ง 10 Directions พร้อมด้วยคลังกรณีศึกษา 100 ธุรกิจให้คุณนำไปต่อยอดธุรกิจของตัวเอง

ข้อมูลการตอบรับเทรนด์จากการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายคนไทยให้คุณสามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจทาางธุรกิจ

เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยขั้นตอน Trend Gymnasium Workshop ที่เป็นการใช้ข้อมูลเทรนด์เป็นตัวตั้งต้นให้ทีมงานผู้มีส่วนร่วมระดมสมองร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมกันผลักดันนวัตกรรมใหม่ให้องค์กร

ข้อมูลเทรนด์ที่ไม่ใช่แค่รู้ แต่เอาไปใช้งานได้จริงในการพัฒนาโครงการ Business Development, New Product Development, Marketing Strategy รวมไปถึงการกำหนด Business Vision และ Innovation Blueprint

หมายเหตุ : 1.ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%  2.ไม่รวมการเดินทางในกรณีไปต่างจังหวัด  3.ไม่รวมการใช้บริการห้อง Focus Group ในกรณีลูดค้าต้องการสังเกตการณ์ผ่านห้องกระจก 4.ราคา Service Package นี้เป็นราคาเฉพาะธุรกิจ B2C สำหรับสินค้ากลุ่ม Low Involvement

* ชุดข้อมูลเทรนด์ FUTURE FOOD BUSINESS TREND 2021-22 อยู่ในระหว่างการจัดทำ และจะเสร็จในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดพิเศษ Early Bird Special Price และชุดข้อมูลเทรนด์ Free Version ได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่คุณป่าน 085-5469664

 

 


 

ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคต Baramizi Lab คือบริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยผู้บริโภคและการวิจัยเทรนด์แห่งอนาคตที่มีประสบการณ์มากกว่า 13 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้กระบวนการวิจัย Future Lab ResearchTM ที่นำไปสู่การตอบโจทย์เป้าหมายด้านกลยุทธ์ของภาคธุรกิจ

 

Icon & Graphic Credit :  Flaticon, Freepik