Trend & Future Concept Research Lab ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต

เรากําลังอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และรุนแรงมากกว่ายุคสมัยที่ผ่านๆ มาการพัฒนา ของธุรกิจที่เกิดในยุค 4.0 ที่เต็มไป ด้วยเทคโนโลยีนั้นทําให้รูปแบบการสร้างธุรกิจเปิดกว้าง สร้างสรรค์ และแตกต่างมากกว่าที่เคย เมื่อถอดรหัสการประสบความสําเร็จ ในโลกยุคนี้พบว่า ทุกธุรกิจล้วนมี Business Model ที่สร้างสรรค์ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการออกแบบประสบ การณ์ที่ยอด เยี่ยมผ่านการเข้าถึงและเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้ข้อมูลสําคัญ ด้านต่างๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อการแข่งขันใน โลกยุคใหม่ การออกแบบธุรกิจให้สร้างสรรค์ และโดดเด่นจําเป็นต้องมีข้อมูล ทั้งข้อมูลที่ให้มุมมองแห่งอนาคต และข้อมูลที่เปิดมุม มองให้เข้าใจ ผู้บริโภคที่ซับซ้อนในยุคสมัยใหม่อย่างลึกซึ้ง ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคตจึง เป็นสิ่ง สําคัญที่ขาดไม่ได้

baramizi lab ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต

เราทำหน้าที่ “Trend Spotter” “Monitoring & Foresight” จับตา จับแนวโน้ม ทําการวิจัยเทรนด์ ที่โดดเด่นและให้โอกาสใหม่ๆ แก่ธุรกิจ ทั้งภาพกว้างของเมกะเทรนด์ เทรนด์ผู้บริโภค และเทรนด์ แบบเจาะลึกลงในอุตสาหกรรม “Future Business Advisor” ให้คําปรึกษาภาคธุรกิจที่ต้องการนําเทรนด์มาต่อยอดสู่อนาคต “Future Insight Researcher” จัดทําการวิจัยเจาะลึกความต้องการที่ซ่อนเร้น (Unmet Need) จากกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยง โอกาสจากเทรนด์เข้าสู่ความต้องการที่เป็น Local Movement ให้สอดรับกับบริบทของประเทศช่วยเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันมุ่งเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโต

Future Business Service Package

Knowledge wish for drive

 • E-BOOK TREND : ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ใน รูปแบบ Digital File
 • MONTHLY TREND WRAP NEWSLETTER : สรุปเรื่องราวรอบโลกที่น่าสนใจ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น จัดส่งทางเมลเป็นรายเดือน
Self service
Thai language
order online

Pro Innovator

 • E-BOOK TREND : ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ใน รูปแบบ Digital File
 • MONTHLY TREND WRAP NEWSLETTER : สรุปเรื่องราวรอบโลกที่น่าสนใจ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น จัดส่งทางเมลเป็นรายเดือน
 • Trend report presentation (by quarter) : การเข้าไปอัพเดทเทรนด์ ภาพใหญ่ และเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม (รายไตรมาส) จำนวน 1 ครั้ง/ไตรมาส
  - mega trend report
  - 2 trends report
Corporation Service 1 Years
Thai Language
SEND inquiry

Beyond Business Leader

 • E-BOOK TREND : ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ใน รูปแบบ Digital File
 • MONTHLY TREND WRAP NEWSLETTER : สรุปเรื่องราวรอบโลกที่น่าสนใจ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น จัดส่งทางเมลเป็นรายเดือน
 • Trend report presentation (by quarter) : การเข้าไปอัพเดทเทรนด์ ภาพใหญ่ และเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม (รายไตรมาส) จำนวน 1 ครั้ง/ไตรมาส
  - mega trend report
  - 2 trends report
 • Trend gymnasium workshop : การประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง การใช้ข้อมูลเทรนด์ไปต่อยอดให้เกิดเป็น แนวทางนวัติกรรมในรูปแบบ scenario
Corporation Service 1 Years
Thai Language
SEND inquiry

You may like this trend

TFT-RetailTrend-RePlatform
Future Trend

Free

การดำเนินธุรกิจในโลกยุคใหม่ ที่มีปัจจัยเกื้อหนุนและสกัดกั้นมาเยือนพร้อมๆ กันหลายต่อหลายอย่าง ยกตัวอย่างง่ายๆ ก็เช่น COVID-19 ที่เป็นปัจจัยลบ...

Read more
AgingTrend-BaramiziLab
Future Trend

Free

จากชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์หัวข้อ The FutureTrend of Aging Society 2021-22  เราได้เปิดเผยข้อมูลในเชิงสถิติว่า องค์การสหประชาชาติได้เปิดเผยรายงาน...

Read more
Future Trend

Free

เทคโนโลยีพาโลกเราให้ก้าวไปข้างหน้าเสมอ และส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราในทุกด้าน และอยู่ในทุกองค์ประกอบของชีวิตประจำวันของเรา ทั้งเทคโน...

Read more