Baramizi

Brand & Business Consultant

เราเป็นที่ปรึกษาและสร้างแบรนด์ ที่ประดิษฐ์ วิจัย คิดค้น และสร้างสรรค์ให้ธุรกิจไทยเติบโตสู่ระดับสากลและมีมูลค่าเพิ่มที่สามารถแข่งขันได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกใบนี้ ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์แบรนด์ที่แตกต่างและด้วยความคิดสร้างสรรค์ทางการออกแบบในทุกๆแขนง

และเราเชื่อว่าองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ผนวกกับความเชี่ยวชาญ เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจ มีทิศทางที่ชัดเจน และเติบโตอย่างยั่งยืน

Academy
  • 16.08.2019

Baramizi Branding Academy : หลักสูตร การสร้างแบรนด์ด้วยทฤษฎีต้นไม้ (Basic 1-1 การสร้างตัวตนแบรนด์)

Baramizi Branding Academy หลักสูตร : การสร้างแบรนด์ด้วยทฤษฎีต้นไม้ Code : Basic 1-1 ระดับความยาก – ง่าย : ระดับกลาง เหมาะสำหรับ : 1. ผ...

Read more
Academy
  • 13.09.2019

Baramizi Branding Academy : หลักสูตร การสร้างแบรนด์ด้วยทฤษฎีต้นไม้ (Basic 1-2 เพิ่มยอดขายด้วยพลังการออกแบบ)

Baramizi Branding Academy หลักสูตร : การสร้างแบรนด์ด้วยทฤษฎีต้นไม้ Code : Basic 1-2 ระดับความยาก – ง่าย : พื้นฐาน เหมาะสำหรับ : 1. ผู้...

Read more
Academy
  • 24.05.2019
  • TCDC Commons @ W District พร...

Brand Experience Management การบริหารประสบการณ์แบรนด์

โลกแห่งธุรกิจนับวันยิ่งแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น การพัฒนาธุรกิจด้วยการเพิ่มมูลค่าแบรนด์ (Brand Valuation) เป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งการเพิ่มซึ่งม...

Read more
Trend

TREND FAST TRACK : Flip Telling Flip Mindset เล่าเรื่องมุมแปลกใหม่ แต่กลับมุมมองที่แตกต่าง
 Trend Fast Track เสิร์ฟร้อนประจำสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2019

TREND FAST TRACK : Flip Telling Flip Mindset เล่าเรื่องมุมแปลกใหม่ แต่กลับมุมมองที่แตกต่าง เมื่อการเล่าเรื่องไม่ได้อยากเล่าเรื่องแบบธรรมดาทั...

Read more
Lab research

เมื่อกีฬาสร้าง “Super Fans” ได้ แต่ก็อาจจะกลายเป็นการศูนย์เสียได้เช่นกัน

วันนี้ขอหยิบยกควันหลงจากงาน “Super Bowl LIII” ที่เป็นปีแห่งความผิดพลาดและการเรียนรู้ รูดม่านปิดฉากไปแล้ว กับ Super Bowl LIII หรื...

Read more
Branding

4 ขั้นตอน เปลี่ยน Passion เป็นแบรนด์ !

4 ขั้นตอนที่จะเปลี่ยน Passion ให้กลายเป็นคุณค่าแบรนด์ ! ตั้งแต่ทำงานเป็นที่ปรึกษามานาน สิ่งที่ทีมงานมักพบบ่อยคือ การสร้างแบรนด์มักเริ่มจาก P...

Read more
Lab research

ธุรกิจยุคใหม่..ต้องใช้ข้อมูลทำงาน!

ในโลก 4.0 นี้ทุกท่านน่าจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจ ลูกค้ามีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด คู่แข่งรายใหม่ๆ ...

Read more
Branding

BRAND FUTURE VALUATION #02 องค์กรเราเติบโตทางธุรกิจขั้นไหน?

องค์กรเราอยู่ในการเติบโตทางธุรกิจขั้นไหน? ธุรกิจขนาดใหญ่ทุกธุรกิจย่อมเคยเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมาก่อน โดยองค์กรที่มีขนาดที่แตกต่างกันย...

Read more
Trend

Uninhibited Goodwill : แบรนด์ที่สนับสนุนให้คนทำความดี หรือเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวัน จะชนะใจผู้บริโภค

“แบรนด์ที่ดี” มีตัวอย่างและกรณีศึกษาให้เราดูมากมายในปัจจุบัน นิยามของแบรนด์ที่ดีนั้นมีหลากหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่ช่วยเห...

Read more
Academy
  • 02.05.2019
  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สัมมนาโครงการ Retail Branding ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบารามีซี่ได้เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายให้กับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการ Retail Branding กับทาง DBD...

Read more
Lab research

Future Lab กับการพัฒนาหน้าปกหนังสือการ์ตูนสร้างประสบการณ์ให้จดจำแบรนด์สำนักพิมพ์

Client: TKO Year: 2010                ความท้าทายของโครงการนี้สำหรับความเป็น Future Lab ที่เราสร้างเครื่องมือ เจาะ Insight ผู้บริโภคเพื่อพัฒน...

Read more
Trend

40 TECH TREND #4 VR (Virtual Reality) อนาคตแห่งโลกเสมือนจริง

เทรนด์ ในปี 2018 ที่ผ่านมา มี application และ platform ใหม่ๆ เกิดขึ้นและเกิดการแผ่ขยายความนิยมออกเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรูป...

Read more
Branding

Brand Future Valuation #01 รู้หรือยัง ธุรกิจยุค 4.0 คืออะไร?

วันนี้คุณรู้หรือยังว่า ธุรกิจยุค 4.0 คืออะไร? ในการทำธุรกิจยุค 4.0 การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งเป็นหัว...

Read more
Academy
  • 15.03.2019
  • TCDC Commons W District

ร่วมเรียนรู้สัมมนาเชิงวิชาการด้านการสร้างแบรนด์เพื่อพัฒนาธุรกิจ หัวข้อ : How to Create Brand Spiritual Value

Baramizi Branding Academy สถาบันการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าแบรนด์ เชิญร่วม Workshop การสร้างแบรนด์ เพื่อพัฒนาธุรกิจ หัวข้อ : ...

Read more

See more

Baramizi Channel

Branding EP.2: หยั่งรู้เทรนด์ เห็นอินไซท์ลูกค้า

การพัฒนาแบรนด์ในระยะยาวนั้นจำเป็นอย่ายิ่งที่จะต้องพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจกระบวนการวิจัยเพื่อค้นหาแนวโน้มข...

Play

See more