Baramizi

Brand & Business Consultant

เราเป็นที่ปรึกษาและสร้างแบรนด์ ที่ประดิษฐ์ วิจัย คิดค้น และสร้างสรรค์ให้ธุรกิจไทยเติบโตสู่ระดับสากลและมีมูลค่าเพิ่มที่สามารถแข่งขันได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกใบนี้ ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์แบรนด์ที่แตกต่างและด้วยความคิดสร้างสรรค์ทางการออกแบบในทุกๆแขนง

และเราเชื่อว่าองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ผนวกกับความเชี่ยวชาญ เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจ มีทิศทางที่ชัดเจน และเติบโตอย่างยั่งยืน

Branding

BRAND FUTURE VALUATION #02 องค์กรเราเติบโตทางธุรกิจขั้นไหน?

องค์กรเราอยู่ในการเติบโตทางธุรกิจขั้นไหน? ธุรกิจขนาดใหญ่ทุกธุรกิจย่อมเคยเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมาก่อน โดยองค์กรที่มีขนาดที่แตกต่างกันย...

Read more
Trend

40 TECH TREND #2 Alexa ผู้ช่วยอัจฉริยะแห่งอนาคต

Alexa ผู้ช่วยอัจฉริยะสั่งงานด้วยเสียงที่พัฒนาโดย Amazon มุ่งเจาะตลาดรถยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อกรกับ Apple และ Google ด้วยเทคโนโลยี...

Read more
Trend

TREND FAST TRACK : WHEN PRODUCT EXPERIENCE IMPACT SOCIETY เมื่อการออกแบบสินค้าสร้างประสบการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม

‘การสร้างประสบการณ์’ เป็นสิ่งหนึ่งที่แบรนด์หรือผู้ผลิตออกแบบเพื่อให้เกิดการรับรู้จากผู้บริโภคผ่านองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งประสบการณ์ส...

Read more
Trend

TREND FAST TRACK : Modern Tech Empower The Good Life เมื่อเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาช่วยสร้างยกระดับชีวิตของพวกเราให้ดีขึ้น

TREND FAST TRACK : Modern Tech Empower The Good Life เมื่อเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาช่วยสร้างยกระดับชีวิตของพวกเราให้ดีขึ้น 🔥 Trend Fast Track🔥 เส...

Read more
Trend

Weedness for Wellness : มีความสุขไปด้วยกัญ

ปัจจุบันกระแสเรื่องกฏหมายด้านกัญชาของประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก กัญชาจะเป็นฮีโร่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ รักษาอาการเจ็บปวด หรือกัญชาจ...

Read more
Branding

Brand Future Valuation #01 รู้หรือยัง ธุรกิจยุค 4.0 คืออะไร?

วันนี้คุณรู้หรือยังว่า ธุรกิจยุค 4.0 คืออะไร? ในการทำธุรกิจยุค 4.0 การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งเป็นหัว...

Read more
Trend

40 TECH TREND #1 วิวัฒนาการลำดับต่อไปของสมาร์ทโฟน

ในวันที่สมาร์ทโฟนเป็นส่วนสำคัญของการใช้ชีวิตยุคนี้ที่ทุกคนต้องมี การวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนในขั้นถัดไปจึงเป็นสิ่งที่หลายคนสนใจ เพราะ...

Read more
Branding

สร้างแบรนด์จากภายในองค์กรเริ่มอย่างไร ?

การสร้างแบรนด์จากภายในองค์กรสู่ภายนอกหรือ Internal branding เป็นสิ่งสำคัญมากของความสำเร็จแบรนด์ในยุคนี้ ในบทความนี้ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กั...

Read more
Trend

TREND FAST TRACK : Elevated Mindset Together สร้างแรงกระเพื่อมในสังคม เพื่อยกระดับสังคมและจิตใจ

ในโลกยุคใหม่ที่การมาถึงของเทคโนโลยี ทำให้ชีวิตของเราง่ายดายขึ้นก็จริง แต่กลับทำให้เราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่า และบางครั้ง การละเลยบางสิ่งบางอย่...

Read more
Trend

TREND FAST TRACK : The FOOD ISSUE ในยุคที่โลกต้องเผชิญกับผลกระทบรอบด้าน อุตสาหกรรมอาหารจะปรับตัวอย่างไร

ในยุคที่โลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านทั้งด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์มากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของ...

Read more
Academy
  • 24.05.2019
  • TCDC Commons @ W District พร...

Brand Experience Management : การบริหารประสบการณ์แบรนด์

โลกแห่งธุรกิจนับวันยิ่งแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น การพัฒนาธุรกิจด้วยการเพิ่มมูลค่าแบรนด์ (Brand Valuation) เป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งการเพิ่มซึ่งม...

Read more
Trend

TREND FAST TRACK : The Apparel Issue เมื่อเครื่องแต่งกายเข้าใจผู้บริโภค และกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคน

เครื่องแต่งกายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่คนทุกคนจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเครื่องแต่งกายเหล่านี้ก็มีความหลากหลาย และแตกต่างกันเพื่อให้ตอบโจท...

Read more
Branding

BRAND TRANSFORMATION คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือก (ตอน 2)

ในตอนที่แล้วที่ได้เล่าถึง Brand Transformation กับสิ่งที่แบรนด์ท่านต้องทำเป็นอย่างแรก หรือทำที่ 1 คือ – การสร้างวิสัยทัศน์ที่มีคุณค่า ...

Read more
Academy
  • 02.05.2019
  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สัมมนาโครงการ Retail Branding ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบารามีซี่ได้เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายให้กับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการ Retail Branding กับทาง DBD...

Read more

See more

Baramizi Channel

Branding EP.2: หยั่งรู้เทรนด์ เห็นอินไซท์ลูกค้า

การพัฒนาแบรนด์ในระยะยาวนั้นจำเป็นอย่ายิ่งที่จะต้องพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจกระบวนการวิจัยเพื่อค้นหาแนวโน้มข...

Play

See more