Trend

Future Experience Design Trend

เมื่อโลกของเราเข้าสู่ยุคที่ทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วทุกอย่างเคลื่อนไหวในจังหวะที่ไวกว่าเดิม และก้าวกระโดดไปไกลกว่าเดิม สังคมและผู้คนต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผู้นำธุรกิจที่ดีจึงต้องมองไกลออกไปข้างหน้า เพื่อค้นหาแนวทางและออกแบบประสบการณ์ใหม่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อรองรับความต้องการของผู้คนในอนาคต

เทรนด์ (TREND) คือ การจับตามองความเปลี่ยนแปลง ทั้งในวันนี้ พรุ่งนี้ และในอนาคตทั้งใกล้-ไกล คาดการณ์ด้วยหลักการ หลักฐาน วิเคราะห์หาเหตุและผลอย่างแม่นยำ เพื่อบอกเล่าที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งนำไปสุ่โอกาสของธุรกิจในอนาคตได้

Trend

TREND FAST TRACK : Flip Telling Flip Mindset เล่าเรื่องมุมแปลกใหม่ แต่กลับมุมมองที่แตกต่าง
 Trend Fast Track เสิร์ฟร้อนประจำสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2019

Read more
Trend

Uninhibited Goodwill : แบรนด์ที่สนับสนุนให้คนทำความดี หรือเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวัน จะชนะใจผู้บริโภค

Read more
Trend

40 TECH TREND #4 VR (Virtual Reality) อนาคตแห่งโลกเสมือนจริง

Read more
Trend

TREND FAST TRACK : .. Out of the box ( เมื่อแบรนด์ไม่อยากเหมือนใคร ทำไมล่ะ! )

Read more
Trend

TREND FAST TRACK : Gender diversity : เมื่อความเข้าใจความหลากหลายทางเพศคือจุดยืนที่แบรนด์ให้ความสำคัญ

Read more
Trend

40 TECH TREND #3 T-Mobile-Sprint อนาคตเครือข่ายมือถือที่มีอำนาจมากที่สุดใน US

Read more
Trend

40 TECH TREND #2 Alexa ผู้ช่วยอัจฉริยะแห่งอนาคต

Read more
Trend

TREND FAST TRACK : WHEN PRODUCT EXPERIENCE IMPACT SOCIETY เมื่อการออกแบบสินค้าสร้างประสบการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม

Read more
Trend

TREND FAST TRACK : Modern Tech Empower The Good Life เมื่อเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาช่วยสร้างยกระดับชีวิตของพวกเราให้ดีขึ้น

Read more
Trend

Weedness for Wellness : มีความสุขไปด้วยกัญ(ชา)

Read more
Trend

40 TECH TREND #1 วิวัฒนาการลำดับต่อไปของสมาร์ทโฟน

Read more
Trend

TREND FAST TRACK : Elevated Mindset Together สร้างแรงกระเพื่อมในสังคม เพื่อยกระดับสังคมและจิตใจ

Read more
Trend

TREND FAST TRACK : The FOOD ISSUE ในยุคที่โลกต้องเผชิญกับผลกระทบรอบด้าน อุตสาหกรรมอาหารจะปรับตัวอย่างไร

Read more
Trend

TREND FAST TRACK : The Apparel Issue เมื่อเครื่องแต่งกายเข้าใจผู้บริโภค และกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคน

Read more
Trend

Trend Fast Track : Mental Wealth หรือ ความมั่งคั่งทางใจ นิยามใหม่ของ “คุณภาพชีวิตที่ดี”ในปี 2020

Read more
Trend

Trend Fast Track: When Creativity become “Hero”

Read more
Trend

Trend Fast Track: Brand Hero แก้ปัญหาด้วยความเข้าใจ เพื่อให้แบรนด์อยู่ในใจตลอดไป

Read more
Trend

Trend Fast Track: The Era of ‘New Business Model’ ยินดีต้อนรับสู่ยุคที่รูปแบบธุรกิจไม่ได้ซ้ำซากจำเจอีกต่อไป

Read more
Trend

Trend Fast Track: “Brand Collab Life Experience” การร่วมมือกันระหว่างแบรนด์เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ตอบวิถีชีวิต

Read more
Trend

Trend Fast Track : “Emotion Innovation” นวัตกรรมเพื่อการเติมเต็มช่องว่างทางอารมณ์ของผู้บริโภค

Read more
Trend

Lantau Tomorrow Vision รัฐบาลฮ่องกองวางแผนสร้างเกาะจำลองแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยขาดแคลน

Read more
Trend

Trend Fast Track: Smart Life Solutions – เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

Read more
Trend

Attitude Trend 2019-20: เทรนด์ผู้บริโภคเพื่อการพัฒนาการออกแบบประสบการณ์

Read more
Trend

Trend Fast Track : “The Utopia Mindset” The Tomorrow Ethic เมื่อแนวคิดการลงมือทำเพื่อทำให้โลกดีขึ้น เป็นจริยธรรมของวันพรุ่งนี้

Read more
Trend

Trend Fast Track: Just Drone It!

Read more
Trend

Trend Fast Track: “The Consumption of Life Lifted”

Read more
Trend

Trend Fast Track : Human Likes Human Right

Read more
Trend

Trend Fast Track: ‘เล่น-กับ-ความเชื่อ’

Read more
Trend

Trend Fast Track : Welcome, Digital Workmate

Read more
Trend

9 Series Trend ที่ Impact ต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย

Read more
Trend

Trend Fast Track : It’s Together Time

Read more
Trend

Trend Fast Track : Authentic Taste With High Technology Present

Read more
Trend

Trend Fast Track : New Media, New Thought Build New Society

Read more
Trend

Trend Fast Track : The Power of “Culture Celebration”

Read more
Trend

ไขความลับการสร้าง Innovation ให้กับองค์กร

Read more
Trend

4 Xperiece Design Future Trend 2019-20 ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์!!

Read more
Trend

Stitch , สังคมออนไลน์สำหรับผู้สูงวัย

Read more
Trend

สรุปเนื้อหา XPERIENCE DESIGN FUTURE TREND 2019-20 จากงาน Future Lab Forum 2018

Read more
Trend

XPERIENCE DESIGN FUTURE TREND 2019-20 ครั้งแรก !! กับข้อมูลวิจัยเทรนด์สำหรับการพัฒนาธุรกิจของวงการอสังหาริมทรัพย์

Read more
Trend

Interlock : 1 ใน 27 เทรนด์การออกแบบประสบการณ์ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์

Read more
Trend

Ageing Society : 1 ใน 7 Key Impact ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Read more
Trend

ตัวอย่างเนื้อหา “ชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ Experience Design Future Trend 2019-20 (For Property Sector)”

Read more
Trend

TMB ตัวแทนทัศนคติแบบ Revolutioner

Read more
Trend

What’s ‘shopper 4.0’ want? ลูกค้ายุค 4.0 ต้องการอะไรจากแบรนด์..

Read more
Trend

อยากแสดงออกให้โลกรู้ว่าแบรนด์รักษ์โลก…ต้องออกแบบประสบการณ์แบรนด์อย่างไร

Read more
Trend

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จะเกิดอะไรขึ้นกับวงการอสังหาริมทรัพย์

Read more
Trend

อาหารนักคิด! สร้างสรรค์ไอเดียกระฉูดด้วยเทรนด์ทัศนคติของผู้บริโภค 2018-19

Read more
Trend

ประเทศไทยกับการก้าวเข้าสู่ Urbanization

Read more
Trend

ประสบการณ์ใหม่ในการเข้าถึงศาสนา

Read more
Trend

Repeat Roses ดอกไม้ใช้ซ้ำเพื่อการกุศล

Read more
Trend

The Omni World เปิดโลกของคำว่า OMNI ในมิติที่หลากหลาย

Read more
Trend

Insurance Business Trend Update 2018

Read more
Trend

2018 !! กับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่มีจุดสิ้นสุดที่คาดการณ์ได้ ตอนที่ 2

Read more
Trend

2018 !! กับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่มีจุดสิ้นสุดที่คาดการณ์ได้ ตอนที่ 1

Read more