Lab research

Experience Design Research

กระบวนการวิจัยผู้บริโภค เพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่าง เหนือความคาดหวัง และตอบโจทย์เรื่อง Branding โดยการสร้างประสบการณ์ที่ผ่านจาก “5 อายตนะ 4 ประสบการณ์” โดยประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม จะช่วยให้ธุรกิจ มียอดขายเพิ่มขึ้น สร้างกำไร สุขภาพของแบรนด์แข็งแกร่ง และมูลค่าสินทรัพย์แบรนด์เติบโต

Lab research

ธุรกิจยุคใหม่..ต้องใช้ข้อมูลทำงาน!

ในโลก 4.0 นี้ทุกท่านน่าจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจ ลูกค้ามีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด คู่แข่งรายใหม่ๆ ...

Read more
Lab research

Future Lab กับการพัฒนาหน้าปกหนังสือการ์ตูนสร้างประสบการณ์ให้จดจำแบรนด์สำนักพิมพ์

Client: TKO Year: 2010                ความท้าทายของโครงการนี้สำหรับความเป็น Future Lab ที่เราสร้างเครื่องมือ เจาะ Insight ผู้บริโภคเพื่อพัฒน...

Read more
Lab research

Future Lab พัฒนาประสบการณ์ใหม่ให้แบรนด์ร้านขายมือถือ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย

Client: Jaymart Year: 2010                โจทย์วิจัยงานนี้เกี่ยวข้องกับการ Transform Brand ของร้านขายมือถืออันดับ 1 ของเมืองไทยสู่ยุคใหม่ ที...

Read more
Lab research

Future Lab กับการพัฒนาประสบการณ์แห่งมื้ออาหารปิ้งย่างในอุดมคติ

Client: BBQ Plaza Year: 2010 & 2012                โจทย์ท้าทายของโครงการคือทำอย่างไรให้คนชอบกินปิ้งย่าง เลือกกินปิ้งย่างที่ BBQ PLAZA กา...

Read more
Lab research

Future Lab ค้นหาการพัฒนาประสบการณ์แบรนด์ผู้จำหน่ายไม้วีเนียร์ให้โดนใจสถาปนิกและนักออกแบบภายในรุ่นใหม่

Client: SW (Siam Woodland) Year: 2009                เป้าหมายของการวิจัยโครงการนี้คือทำการค้นหาโอกาสในการนำเสนอแบนด์ไม้วีเนียร์และวัสดุปิดผิ...

Read more
Lab research

Future Lab เจาะ Insight คนซื้อแว่น สู่การออกแบบต้นแบบประสบการณ์ร้านแว่นพิชิตใจคนรุ่นใหม่

Client: KT Optic Year: 2009                โครงการ “เจาะ Insight คนซื้อแว่น” Future Lab บารามีซี่ แล็บ ร่วมกับ KT OPTIC ทำการศึก...

Read more
Lab research

เทคนิคการเข้าใจผลวิจัยด้วยการใช้ภาพของ IDEO

ในยุคสมัยนี้ การทำวิจัยถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราว่าเค้ามีพฤติกรรม, ทัศนคติ, วิธีคิด, กระบว...

Read more
Lab research

วิจัยเทรนด์วิถีชีวิตการทำงานยุคใหม่เพื่อกำหนดโจทย์ในการพัฒนาประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์

Client: WURKON (Office Furniture Brand) Year: 2015                โครงการวิจัยเทรนด์หรือแนวโน้มการออกแบบพื้นที่ทำงานสำหรับคนรุ่นใหม่เป็นโครง...

Read more
Lab research

Service Design การบริการของคนญี่ปุ่นทำไมถึงแตกต่างจากที่อื่น

[Service Design] เหตุผลที่ทำให้การบริการของคนญี่ปุ่นถึงแตกต่างจากที่อื่นคืออะไร? หากคุณเคยมีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น เข้าไปซื้อของใ...

Read more
Lab research

กุญแจสำคัญของความสำเร็จแบรนด์ After You

The Power of User EXPerience Design 5 ประสบการณ์พิเศษ และ 2 ประสบการณ์พื้นฐาน กุญแจสำคัญของความสำเร็จแบรนด์ After You. หัวใจสำคัญของธุรกิจ R...

Read more